top of page

Pukk fra Straume depot.

Salg av pukkverksprodukter.

Pukk, knust bergmasse uten 0-stoff med egenvekt 1,5kg pr. volum. Pukk produseres innenfor et spekter til formål som hagesingel, underlag for støp av gulv og mur, drenerende grøftemasse, jernbanepukk, og fyllmasse.

Pukk som vist her uten 0-stoff er gode drenerende masser. Til drenering rundt bygninger og fundament anbefaler vi fraksjoner som 11/16, 16/22 eller 16/32.

 

bottom of page