top of page

Sand fra Os Steinknuseverk.

Salg av sandprodukter.

Vi har to typer sand, den mest vanlige er støpesand/sandkassesand. Dette er sand tatt ut av morenesand og vasket. Den andre typen sand er knust bergmasse ofte brukt på ballbaner og som settesand, fugesand og avretningsmasse for beleggningsstein

Sand er ikke drenerende masse.

bottom of page