top of page

Graveoppdrag Minigraver

Vi utfører mindre graveoppdrag med en 2,7 tonn minigraver.

Ring 41290900 for priser og befaring.

Minigraveroppdrag Bergen.jpg
Minigraveroppdrag Bergen.jpg

Fleksibel minigraver

Justerene skuff, steinskuffe, sandskuffe og smal grøfteskuffe.

Veivedlikehold, gang og sykkelstier. Grøfting og drenering. Transport av masser, levering og henting av gravemasser til tipp.Utlegging og planering av masser til plen, hage, vei og parkeringsplasser.

Hav

Grusvei uten vannfurer

Rett type masse og fall ut til sidene.

Legging av grusvei som ikke danner vannfurer ved styrtregn. Går den an' i Bergen? Jepp vi kan.

Her er bilde tatt fra parken på Gamlehaugen.

Hvit hagesingel 1.JPG

Hvit marmor hagesingel og rullegress.

Gress singel og parkanlegg. Rullegress kommer uten ugress og er avrettet på morenesand 0-8 mm. Singelen er lagt på dobbelt lag med fiberduk som hindrer ugressgjennombrudd. Her er det viktig å stenge lyset ute for å hindre ugress å komme igjennom på gangstien.

bottom of page