top of page

Sprengstein fra Os Steinknuseverk.

Sprengstein.

Sprengstein brukes til oppfylling av store høyder og kan være et rimeligere alternativ enn maskinkult. Størrelsen på steinene varierer. Sprengstein må håndteres med maskin.

bottom of page