top of page

Pukk fra Os Steinknuseverk.

Salg av pukkverksprodukter.

Knust bergmasse uten 0-stoff innenfor et spekter med pukk produsert i mange varianter til formål som hagesingel, underlag for støp av gulv og mur, drenerende grøftemasse, jernbanepukk, og fyllmasse.

Pukk som vist her uten 0-stoff er gode drenerende masser. Til drenering rundt bygninger og fundament anbefaler vi fraksjoner som 11/16, 16/22 eller 16/32.

bottom of page