top of page

Singel fra Straume depot.

Salg av singel-produkter.

Singel knust bergmasse uten 0-stoff med egenvekt 1,5 kilo pr. liter. Singel produseres i mange varianter til formål som strøsingel, kabelsingel, hagesingel, drenerende grøftemasse, fyllmasse og som tilslag i betong.

Singel er en god drenerende masse og egner seg godt i grøfter. Legg først derenerende fiberduk i bunnen av grøften, legg dreneringsrøret i bunn med litt singel, fyll så på tykt lag med singel og brett fiberduken over massene før tilbakefylling av grøften. Da unngår du at silt renner inn i drensmassene og tetter til dreneringen med tiden.

 

Til drenering rundt bygninger og fundament anbefaler vi ikke singel, men fraksjoner som pukk 11/16, 16/22 eller 16/32.

Som hagesingel anbefaler vi disse (5/8, 8/11, 8/16), eller den groveste11/16 til gårdsplass. Oppbygning under singelen må bestå av drenerende og bærende materialer, som for eksempel 16/63. Det er viktig med geotekstilduk for å hindre ugress under pukk 16/63 og gjerne også mellom 16/63 og hagesingelen for å unngå blanding av pukk og singel.

Selv med disse drenerende massene anbefaler vi fall vekk fra bygninger og inngang. Dette bør være minst 1,5 % (1,5 cm pr. meter).

Prisene er inkl.mva.

bottom of page