top of page

Bark fra Os Steinknuseverk.

Salg av bark dekkbark.

 

Viktig: 5 tonn bark gir full lastebil 10 kubikk.

 

Bark finnes i to typer, Granbark og furubark.

Furubark er den dyreste typen, den varer noe lengre, er noe tørrere i konsistensen og lukter frisk furuduft.

Granbark er den mest brukte, den er rimeligere noe mer fuktig og ligger tettere. Den ekstra tettheten hindrer mer lys å trenge igjennom. Granbark lukter godt og brytes sakte ned til moll.

Dekkbark er en blanding av gran og furu.

Du kan enten legge barken rett på jorda eller bruke barkduk eller fiberduk under barken. Begge deler fungerer bra, men uten bruk av duk trenger du mer dekkbark, et ca. 10cm tykt lag.
 Med duk er det tilstrekkelig å dekke med ca. 5cm.

 

Hver annet år bør du dekke til med et 5 cm nytt lag bark. Dekkbark brytes ned til jord i løpet av 2-3 år, så det er derfor nødvendig med vedlikehold. Dekkbark av gran og furu varer lengst.

 

Under nedbrytningen tar barken opp næring fra jorda. Det er derfor viktig at du punktgjødsler planter i barkbed. Tilfør plantene gjødsel, ikke gjødsle på barken for da brytes den raskere ned.

Obs. Ved bruk av fiberduk som ikke er nedbrytbar vil en senere få krav om fjerning av duken, dette er spesielt viktig å tenke på for borettslag og større eiendomsforvaltere. Jord og masser som inneholder plast og forurensing vil måtte innleveres som lett forurenset masse når slik masse skal håndteres senere. Entreprenører har i dag sluttet å bruke fiberduk, og heller leger et ekstra tykt lag med bark i stedet. Dette for å unngå senere krav om opptak av eldre duk. 15 cm lag bark overgår egenskapene en fiberduk gir.

bottom of page