top of page

Veigrus fra Fana Steinknuseverk.

Grus til bruk på vei og til veivedlikehold. Grusen kan også brukes på sykkelstier og som underlag før asfaltering.

Den mest anvenlige grusen for bruk for bilvei er 0-32 mm, men 0-16 er også et bra valg om en vil ha noe finere kjørebane. For sykkelstier vil 0-16 mm passe best da 0-32 mm kan oppleves som noe grovt å sykle på.

bottom of page