top of page

Veigrus fra Åsane Steinknuseverk.

Salg av veigrusprodukter.

Grus til bruk på vei og til veivedlikehold. Grusen kan også brukes på sykkelstier og som underlag før asfaltering.

Den mest anvenlige grusen for bruk for bilvei er 0-32 mm, men 0-16 er også et bra valg om en vil ha noe finere kjørebane. For sykkelstier vil 0-16 mm passe best da 0-32 mm kan oppleves som noe grovt å sykle på.

Vi har tatt med 0-64 mm her. Denne er oftest brukt på skogsveier, traktorsti, men kan også være et fornuftig bærelag under finere veigrus som topplag.
 

    bottom of page