top of page

Sand fra OS Steinknuseverk.

1 tonn sand tilsvarer 0,7 kubikk. 

Støpesand er den fineste delen av grusmasser, og produseres i dag hovedsaklig til betong, mørtel og asfalt. Det finnes flere produkter av sand, støpesand, pussesand, fallsand til sandkasser og lekeområder. Støpesand er som regel tatt ut fra sikting av morenemasse, mens pussesand ofte er produsert fra knuste fjellmasser.

bottom of page