top of page

Støpesand fra Åsane Steinknuseverk.

Salg av støpesandprodukter.

Støpesand er godt egnet til store og små støpejobber. Sanden blandes med sement. Blandingsforhold er knyttet til ditt behov du har i ditt prosjekt og hvor sterk blandingen bør være. Mange bruker 1-4, 1 del sement og 3 deler sand når de blander støpen selv. En kan også tilsette litt singel eller mindre pukk, se listen over betongtilslag. Betongtilslag gjør betongen sterkere.

 

1 tonn sand tilsvarer 0,7 kubikk. Vanlig vis leverer vi med lastebil, men vi har også støpesand i bigbags. Vi kan levere med store og små kranbiler slik at du får inn sanden der du skal stå å lage betongen.

 

Støpesand er den fineste delen av grusmasser, og produseres i dag hovedsaklig til betong, mørtel og asfalt. Det finnes flere produkter av sand, slik som støpesand, pussesand, fallsand til sandkasser og lekeområder. Støpesand er som regel tatt ut fra sikting av morenemasse, mens pussesand ofte er produsert fra knuste fjellmasser.

Støpesand er godt egnet til store og små støpejobber.

bottom of page