top of page

Skjellsand fra Straume depot.

Skjellsand
Skjellsand egner seg godt til pH regulering av jord. Skjellsand består av naturlige kalkforbindelser og regulerer sur jord mot høyere pH-verdier. Over tid vil Skjellsand løse seg opp og mineralene avgir næring til plen og vekster.

 

Skjellsandprodukter grabbes opp med båter fra sjøbunn.

 

Skal du lage sandstrand er det i strandsonen søknadspliktig. Ikke legg sand eller skjellsand i strandsonen uten tillatelse. Kontakt kommunen og gjør dine undersøkelser.

bottom of page