top of page

Grus fra Straume depot.

Salg av grusprodukter.

Grus er sand og stein som blir tatt ut av knust bergmasse.
Grus kan brukes som fyllmasse til større oppfyllinger, veigrus og avretting. Massen er et rimelig alternativ når større volum er ønskelig.

 

Obs: Grus med 0-stoff som vist her har ingen drenerende egenskaper.

Vær oppmerksom på at størrelsen baseres på/måles der steinen er minst/smalest.

Grus er en samling av små stein som vanligvis er mellom 0 millimeter og 120 millimeter i størrelse. På vestlandet knuses grus av sprengt fjellmasse og sortert til forskjellige formål til bruk i byggeindustrien. Grus brukes ofte til å legge stier og veier, siden det er billig og enkelt å jobbe med. Det som betegner grus er at det inneholder 0-stoff, finstoff, som gjør at det ikke drenerer noe en må tenke på om det er av betydning for valg av produkter i denne kategorien.

Grus kan være laget av mange forskjellige typer stein, som granitt, gneis, marmor, skifer og kalkstein. Hver type grus har sine egne unike egenskaper, så det er viktig å velge den type masse som passer best for den aktuelle bruken. Grus finnes også i mange forskjellige farger, avhengig av hvilken type stein det er laget av.

Grus er et populært materiale for hagearbeid og landskapspleie. Det kan brukes til å legge stier og patios, til å fylle opp hager og til å skape en sterk, stabil base for planter og busker. Grus kan også brukes til å fylle hull i gressplener og til å dekke over uønsket ugress. Andre anvendelsesområder er; fugesand, settesand, ballbanegrus, veigrus, bærelagsmasse og fyllmasse.

Alt i alt er grus et allsidig og nyttig materiale som finnes i mange forskjellige former og størrelser. Det er billig, enkelt å jobbe med og har mange forskjellige bruksområder, både innenfor byggeindustrien og i hagen.

 

På vestlandet må grusveier ofte vedlikeholdes som følge av skade påført av nedbør. Det er derfor viktig at en grusvei har avrenning mot en av sidene (tverrfall) eller begge sidene (takfall). Grøfter er også avgjørende slik at det ikke står vann i veikroppen, men blir ført bort. Vi anbefaler knuste materialer til opprusting og vedlikehold av grusvei.

Materialer til vedlikehold av grusvei er grus subbus-fraksjoner som 0/16 og 0/32.

På private veier med lite trafikk kan du stort sett fylle slaghull. På veier med mer trafikk og bratte stigninger kan det være en fordel med traktor og skrape eller veihøvel. Da kommer du lengre ned i veikroppen og får blandet opp massene på nytt. Deretter legges det på ca. 5-10 cm med subbus som kan komprimeres med egnet utstyr.


Prisene er inkl.mva.

bottom of page