top of page

Grus fra Åsane Steinknuseverk.

Salg av pukkverksprodukter.

Grus er sand og stein som blir tatt ut av knust bergmasse.
Grus kan brukes som fyllmasse til større oppfyllinger, veigrus og avretting. Massen er et rimelig alternativ når større volum er ønskelig.

 

Obs: Grus med 0-stoff som vist her har ingen drenerende egenskaper.

Vær oppmerksom på at størrelsen baseres på/måles der steinen er minst/smalest.

bottom of page