top of page

Grabblevering fra Fana Steinknuseverk.

Salg av pukkverksprodukter.

Vi levere masser med grabb-lastebiler. Det er forøvrig ikke alle typer masser som kan grabbes. Når størrelsen på steinen blir over 60 mm klarer ikke grabben å lukke igjen tilstrekkelig og "lekker" ut igjen de mindre steinene og finstoffet.

Vi har derfor samlet her en oversikt over masser som kan leveres med grabb-bil.

Lastebil med grabb NT.jpg
    bottom of page