top of page

Bark fra Åsane Steinknuseverk.

Salg av barkprodukter.

 

Viktig: 5 tonn bark gir full lastebil 10 kubikk.

 

Vi har 2 typer bark, Granbark og furubark.

Granbark ligger tettere og er noe mer fuktig. Den ekstra tettheten hindrer mer lys å trenge igjennom som som demper vekst. Granbark lukter godt og brytes sakte ned til moll.

Du kan enten legge barken rett på jorda eller bruke barkduk/fiberduk under barken. Begge deler fungerer bra, men uten bruk av duk trenger du mer bark, et ca. 15 cm tykt lag.
 Med duk er det tilstrekkelig å dekke med ca.10 cm.

Under nedbrytningen tar barken opp næring fra jorda. Det er derfor viktig at du punktgjødsler planter i barkbed. Tilfør plantene gjødsel, ikke gjødsle barken for da brytes den raskere ned.

Obs. Ved bruk av fiberduk som ikke er nedbrytbar vil en senere få kunne få krav om fjerning av duken, dette er spesielt viktig å tenke på for borettslag og større eiendomsforvaltere. Jord og masser som inneholder plast og forurensing vil måtte innleveres som lett forurenset masse når slik masse skal håndteres senere. Entreprenører har i dag sluttet å bruke fiberduk, og heller leger et ekstra tykt lag med bark i stedet. Dette for å unngå senere krav om opptak av eldre duk. 15 cm lag bark overgår egenskapene en fiberduk gir.

bottom of page